Manuál pro výměnu dat v Inventoro.com

Tato sekce obsahuje informace o tom, jak funguje výměna dat s Inventoro.com:

1. Import dat
a) Soubor s prodeji
b) Soubor s promoakcemi
2. Export dat


Chci používat Inventoro na:

Pouze plánování prodejů
nebo
Řízení zásob
Předpověď prodejů nebo výroby pomocí:
  • Předpověď prodejů
Komplexní řízení zásob pomocí:
  • Předpověď prodejů
  • Reorder Levels
  • Optimální objednací množství
  • Pojistná zásoba
  • Segmentace produktů

Stáhnout celý manuál jako PDF  


1. IMPORT DAT

SOUBOR S PRODEJI

Příklad

Prosím vytvořte CSV soubor s prodejními daty. Zde je příklad jak by měl vypadat.

product_name; sale_date; sale_quantity; product_id; store_id; store_name; parent_store_lt; provider_lt; ...
D-035-14-1-1; 2010-05-01; -1; 1; 9; Central Warehouse; 3; 36;
D-035-14-1-1; 2010-05-01; -2; 1; 9; Central Warehouse; 3; 36;
...

Stažení demo dat s prodeji zde.
Název sloupce Název Popis Priorita
1. product_name Název produktu Pokud není vyplněno [product_id], tak se použije jako unikátní identifikátor. Jsou povoleny všechny znaky. Maximální délka je 256 znaků. Vyžadováno, pokud je [product_id] prázdné.
2. sale_date Datum prodeje Jde o datum požadavku zákazníka. Datum kdy měla být položka na skladě, ne kdy reálně byla zákazníkovi poslána. Příklad: Zákazník si 7.2. přišel koupit konkrétní položku. Položka na skladě nebyla, tudíž byl nucen si počkat 14 dnů na doplnění zásob a výdej byl reálně uskutečněň až 21.2. Správné datum pro Inventoro je původní termín 7.2. Vyžadováno
3. sale_quantity Prodané množství Množství prodeje v základní měrné jednotce. U jednoho produktu vždy ve stejné měrné jednotce. Aplikace použije absolutní hodnotu množství. Vyžadováno
4. product_id Unikátní identifikátor produktu Tento údaj pomáhá udržovat informace o produktech mezi přepočty. Díky tomu lze efektivněji používat pokročilé metody předpovědi, které se pomocí učení samy zlepšují (např. neuronová síť). Identifikátor musí být unikátní. Nejčastější forma je číslo, nebo řetězec bez diakritiky, prázdných znaků a jiných nestandardních znaků. Pokud není sloupec vyplněn, tak se použije jako unikátní identifikátor název produktu. Maximální délka je 256 znaků. Vyžadováno, pokud je [product_name] prázdné.
5. available_supply_quantity Dostupná zásoba Aktuální dostupná zásoba v měrné jednotce. Měrná jednotka musí být stejná jako je množství prodeje. Hodnotu lze exportovat s návrhy Inventora a hledat okamžitě hlavní problémy. Pro jednu položku na jednom skladě je třeba exportovat stejnou hodnotu. Hodnoty se nesčítají. Jedná se o aktuální zásobu v době exportu. Velmi důležité
6. provider_lt Doba dodání dodavatele Doba dodání primárního dodavatele položky. Lze zadat výchozí hodnotu při nahrávání souboru, která bude použita pro položky, kde není doba dodání vyplněna. Systém bude navrhovat objednací hladinu na tuto dobu dodání s ohledem na plnění nastaveného cíle service levelu. Hodnota je brána ve dnech. Velmi důležité
7. provider_period Jak často objednáváte. Tato hodnota je použita pro výpočet kolik objednat. Má význam pouze pro položky dodávané dodavateli. Slouží k výpočtu množství, které se má objednat. Lze zadat výchozí hodnotu při nahrávání souboru, která bude použita pro položky, kde není doba dodání vyplněna. Jedná se o periodu objednávání. Pokud chcete objednávat jednou měsíčně, tak zadejte 30. Pokud jednou za dva týdny, tak 14. Systém vypočte úroveň hladiny zásob, kterou když objednáte, tak by se doba mezi objednávkami měla blížit 30 (14). Hodnota hladiny zásob akceptuje nastavený service level. Hodnota je brána ve dnech. Důležité
8. provider_lt_std_dev Odchylka dodání dodavatele Směrodatná odchylka doby dodání dodavatele. Slouží k výpočtu pojistné zásoby a objednací hladiny. Je to jedna složka z těchto zásob a má za úkol vykrytí pozdějšího dodání zboží dodavatelem. Hodnota je brána ve dnech. Doporučeno
9. sale_price Prodejní cena Důležité pro zobrazování v grafech a pro výpočet ABC segmentace. Pro výpočet ABC lze přímo vyplnit sloupce Zisk a Obrat a tím pak není tato položka nutná, ale poté se nebudou zobrazovat grafy a data v tabulkách v hodnotě. Cena je jednotková, za jednu měrnou jednotku. Pokud exportujete prodejní cenu v době prodeje, tak systém si vypočítá pro zobrazení budoucích návrhu forecastu vážený průměr. Doporučujeme dát prodejní cenu patřící k prodeji. Důležité
10. stock_price Skladová cena Důležité pro zobrazování v grafech a pro výpočet ABC segmentace. Pro výpočet ABC lze přímo vyplnit sloupce Zisk a Obrat a tím pak není tato položka nutná, ale poté se nebudou zobrazovat grafy a data v tabulkách v hodnotě. Cena je jednotková, za jednu měrnou jednotku. Pokud udáte skladovou cenu v době prodeje, tak systém si vypočítá pro zobrazení budoucích návrhu zásob vážený průměr. Doporučujeme dát skladovou cenu patřící k prodeji. Doporučeno
11. store_id Unikátní identifikátor skladu Tento údaj pomáhá udržovat informace o produktu na skladě mezi přepočty. Díky tomu lze efektivněji používat pokročilé metody předpovědi, které se pomocí učení sami zlepšují (např. neuronová síť). Identifikátor musí být unikátní. Nejčastější forma je číslo, nebo řetězec bez diakritiky, prázdných znaků a jiných nestandardních znaků. Pokud není sloupec vyplněn, tak se použije jako unikátní identifikátor název skladu. Maximální délka je 256 znaků. Tento sloupec v kombinaci s [product_id] slouží jako základní identifikátor SKU a pokud se mění, tak může způsobit zhoršení výsledků aplikace. Doporučeno
12. store_name Název skladu Hlavní použití je při zobrazování v reportech. Pokud není vyplněno [store_id], tak se použije jako unikátní identifikátor. Jsou povoleny všechny znaky. Maximální délka je 256 znaků. Doporučeno
13. parent_store_id Identifikátor nadřazeného skladu pro redistribuci Slouží jako informace k nastavení vztahu mezi sklady. Nadřazený sklad bude použit jako dodavatel pro produkt na daném podřízeném skladu. Doba dodání pro zásobování nadřazeným skladem jsou definovány v [parent_store_lt] a perioda v [parent_store_period] nebo lze nastavit hodnotu při nahrávání souboru. [parent_store_id] musí odpovídat hodnotám ve sloupci [store_id]. Doporučeno, pokud není [store_id] nebo [store_name] prázdné.
14. parent_store_lt Doba dodání ve dnech z nadřazeného skladu Slouží k výpočtu Objednací hladiny na podřízeném skladu. Tato zásoba je signální hladina, která upozorňuje na nutnost objednat od nadřízeného skladu. Lze zadat výchozí hodnotu při nahrávání souboru, která bude použita pro položky, kde není doba dodání vyplněna. Pokud jste schopni zaslat zboží na podřízený sklad do druhého dne, tak zadejte hodnotu 1. Doporučeno, pokud je [parent_store_id] vyplněno
15. parent_store_period Jak často objednáváte. Tato hodnota je použita pro výpočet kolik objednat. Má význam pouze pro položky distribuované z hlavního skladu. Slouží k výpočtu kolik objednat při zásobování z hlavního skladu. Lze zadat výchozí hodnotu při nahrávání souboru, která bude použita pro položky, kde není perioda vyplněna. Jedná se o periodu objednávání. Pokud chcete objednávat jednou měsíčně, tak zadejte 30. Pokud jednou za dva týdny, tak 14. Systém vypočte úroveň hladiny zásob, kterou když objednáte, tak by se doba mezi objednávkami měla blížit 30 (14). Hodnota hladiny zásob akceptuje nastavený service level. Tato hodnota je brána ve dnech. Doporučeno, pokud je [parent_store_id] vyplněno
16. category Kategorie Slouží k lepší orientaci v Inventoru. Lze zobrazovat grafy a tabulky s hodnotami sečtenými pro danou kategorii. Doporučeno
17. profit Zisk za zvolené období Lze exportovat vlastní údaje pro ABC segmentaci podle zisku (hrubé marže). Pokud tato hodnota není vyplněna, tak PW si vypočte tuto hodnotu z historických prodejů za předpokladu, že jsou exportovány prodejní a skladové ceny. Pro jednu položku na jednom skladě exportovat u všech řádků stejnou hodnotu. Hodnoty se nesčítají přes řádky. Hodnotu obratu dejte za období, které je pro váš obor nejvhodnější. Například u rychloobrátkového zboží stačí 3 až 6 měsíců, ale u normálního zboží jakou jsou například náhradní díly je lepší doba minimálně 12 měsíců. Doporučeno, pokud je [stock_price] nebo [sale_price] prázdné.
18. revenue Obrat za zvolené období Lze exportovat vlastní údaje pro ABC segmentaci podle obratu. Pokud tato hodnota není vyplněna, tak PW si vypočte tuto hodnotu z historických prodejů za předpokladu, že jsou exportovány prodejní ceny. Pro jednu položku na jednom skladě exportovat u všech řádků stejnou hodnotu. Hodnoty se nesčítají přes řádky. Hodnotu obratu dejte za období, které je pro váš obor nejvhodnější. Například u rychloobrátkového zboží stačí 3 až 6 měsíců, ale u normálního zboží jakou jsou například náhradní díly je lepší doba minimálně 12 měsíců. Doporučeno, pokud je [sale_price] prázdné.
19. sales_frequency Četnost prodeje Vhodné pro zmenšení počtu řádků CSV. Lze spojovat u jedné položky množství prodeje v jeden den a tím zmenšit počty řádků. Zde pak dejte pro položku počet prodejů za zvolené období. Pro jednu položku na jednom skladě exportovat u všech řádků stejnou hodnotu. Hodnoty se nesčítají přes řádky. Hodnotu obratu dejte za období, které je pro váš obor nejvhodnější. Například u rychloobrátkového zboží stačí 3 až 6 měsíců, ale u normálního zboží jakou jsou například náhradní díly je lepší doba minimálně 12 měsíců. Doporučeno, pokud jsou prodejní řádky seskupené podle data.
20. provider_name Název dodavatele Název nebo id dodavatele, které se bude zobrazovat v Inventoru. Každá položka produkt-sklad by měl mít definovaného právě jednoho dodavatele. V opačném případě jej systém nahradí za nejčastěji se vyskytujícího pro danou položku. U všech položek s prázdným dodavatelem bude použit předvolený dodavatel s výchozí dobou dodání a periodou, nastavenou při požadavku na přepočet. Důležité

SOUBOR S PROMOAKCEMI

Stažení demo dat s promoakcemi zde.
Název sloupce Název Popis Priorita
1. product_id Unikátní identifikátor produktu Tento sloupec má stejné vlastnosti jako stejný sloupec v souboru s prodeji. Hodnota musí souhlasit s údaji ze souboru s prodeji. Vyžadováno
2. date_from Datum začátku akce Datum začátku akce. Pokud datum začátku akce a datum, kde odběratelé mohou odebírat například za zvýhodněnou cenu, je rozdíl, tak je vhodné dát datum startu odběru. Vyžadováno
3. date_to Datum konce akce Datum konce akce. Jedná se o poslední den, kdy ještě zákaznici mohou koupit zboží za zlevněnou cenu. Vyžadováno
4. store_id Unikátní identifikátor skladu Tento sloupec má stejné vlastnosti jako stejný sloupec v souboru s prodeji. Hodnota musí souhlasit s údaji ze souboru s prodeji. Tento sloupec není povinný. Pokud není vyplněn je akce použita pro všechny sklady. Vyžadováno pokud je používáno v prodejních datech
5. power Síla promoakce Slouží k správnému výpočtu účinku akce. Například u slevy to může byt procento slevy. u mediální kampaně náklady na kampaň., atd. Doporučeno
6. promo_type Typ promoakce Slouží k rozdělení akcí podle typu. U jedné položky každý typ akce může mít jiný účinek. Důležité

2. EXPORT DAT

Výstupy jsou poskytovány v souboru ve formátu XLS (Microsoft Excel) a ve formátu CSV (oddělovače jsou středníky). Tento soubor bude obsahovat následující výstupy:

Data Popis
1. Předpověď prodejů Pro každé SKU, předpověď budoucích prodejů.
2. Objednací hladina Pro každé SKU, předpověď hladiny, kdy objednat.
3. Objednací množství Pro každé SKU, předpověď navrženého množství k objednání
4. Pojistná zásoba Pro každé SKU, předpověď navrhované pojistné zásoby.
5. Aktuální zásoba Aktuální stav dostupných skladových zásob.

Pokud jsou importovány ceny, mohou být tyto položky exportovány v hodnotě.

Předpověď prodejů, objednací hladiny, objednacího množství a pojistné zásoby může být exportována 24 měsíců do budoucnosti a může být rozpadnuta do dnů, týdnů a měsíců.

Stažení exportního souboru z demo dat zde.
Název sloupce Název Popis Exportováno Definováno pro
1. product_id Unikátní identifikátor produktu z importních dat Unikátní identifikátor produktu z importních dat. Vždy exportováno položka
2. inventoro_product_id Inventoro ID produktu Unikátní identifikátor produktu, který Inventoro používá interně. Má vždy číselný formát. Exportováno volitelně položka
3. product_name Název produktu z importních dat. Název produktu ve stejné podobě jako v importních datech. Vždy exportováno položka
4. store_id Id skladu z importních dat Id skladu ve stejné podobě jako v importních datech. Vždy exportováno položka
5. inventoro_store_id Inventoro ID skladu Unikátní identifikátor skladu, který Inventoro používá interně. Má vždy číselný formát. Exportováno volitelně položka
6. store_name Název skladu z importních dat Název skladu ve stejné podobě jako v importních datech. Vždy exportováno položka
7. date_from Od kterého data je řádek platný První den platnosti řádku. V případě měsíčního rozpadu forecastu je toto datum první den v měsíci, v případě týdenního je toto datum pondělí a v případě denního rozpadu toto datum může být kterýkoliv den. Vždy exportováno řádek
8. date_to Do kterého data je řádek platný Poslední den platnosti řádku. V případě měsíčního rozpadu forecastu je toto datum poslední den v měsíci, v případě týdenního je toto datum neděle a v případě denního rozpadu toto datum může být kterýkoliv den. Vždy exportováno řádek
9. category_id Id kategorie z importních dat Id kategorie ve stejné podobě jako v importních datech. Exportováno volitelně položka
10. inventoro_category_id Inventoro ID kategorie Unikátní identifikátor kategorie, který Inventoro používá interně. Má vždy číselný formát. Exportováno volitelně položka
11. abc_margin ABC zisku ABC hodnota podle zisku vypočtená na položku. Exportováno volitelně položka
12. abc_margin_revenue_sales ABC zisk + tržby + četnost prodejů Agregovaná ABC hodnota podle zisku, tržeb a četnosti prodeje vypočtená na položku. Tato ABC hodnota je použita jako konečná ABC hodnota pro každou položku. Exportováno volitelně položka
13. abc_margin_sales_frequency ABC tržby + četnost prodeje Agregovaná ABC hodnota podle zisku a četnosti prodeje vypočtená na položku. Exportováno volitelně položka
14. abc_revenue ABC tržby ABC hodnota podle zisku na položku. Exportováno volitelně položka
15. abc_sales_frequency ABC četnost prodeje ABC hodnota podle četnosti prodeje na položku Exportováno volitelně položka
16. abc_sales_quantity ABC prodané množství ABC hodnota podle prodaného množství na položku Exportováno volitelně položka
17. category_id Název kategorie z importních dat Název kategorie ve stejné podobě jako v importních datech. Vždy exportováno položka
18. forecast_accuracy Přesnost forecastu Přesnost forecastu pro aktuální měsíc a položku. Exportováno volitelně položka
19. forecast_quantity Forecast v množství Forecast v množství, které Inventoro předpokládá, že se prodá mezi daty od a do. Exportováno volitelně řádek
20. forecast_value Forecast v hodnotě Hodnota množství, které Inventoro předpokládá, že se prodá mezi daty od a do. Jako cen použita poslední prodejní. Exportováno volitelně řádek
21. order_quantity Objednací množství Množství k objednání jakmile je dosažena objednací hladina. Tato úroveň je vždy definována pro celý měsíc. Exportováno volitelně položka a měsíc
22. order_quantity_value Objednací množství v hodnotě Množství k objednání vyjádřené v hodnotě. Použita je poslední známá skladová cena. Exportováno volitelně položka a měsíc
23. reorder_level_quantity Objednací hladina v množství Objednací hladina vyjádřená v množství. Na této úrovni zásob musí být vytvořena nová objednávka. Exportováno volitelně položka a měsíc
24. reorder_level_value Objednací hladina v hodnotě Objednací hladina vyjádřená v hodnota. Použita je poslední známá skladová cena. Exportováno volitelně položka a měsíc
25. on_hand_quantity Disponibilní zásoba z importních dat Disponibilní zásoba z importních dat. Exportováno volitelně položka
26. on_hand_value Disponibilní zásoba z importních dat v hodnotě Disponibilní zásoba ve stejné podobě jako v importních datech. Je použita poslední známá skladová cena. Exportováno volitelně položka
27. safetystock_quantity Pojistná zásoba v množství Vypočítaná pojistná zásoba vyjádřená v množství Exportováno volitelně položka a měsíc
28. safetystock_value Pojistná zásoba v hodnotě Vypočítaná pojistná zásoba vyjádřená v hodnotě. Použita je poslední známá skladová cena. Exportováno volitelně položka a měsíc
Poznámka: Pořadí sloupců se může měnit v závislosti na sloupcích vybraných k exportu.